Dofinansowanie UE

Szanowni Państwo

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma w roku 2017 podpisała umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu. Działania 1.6. Wspieranie tworzenie i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług. Poddziałania 1.6.2. Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Tytuł projektu: Uruchomienie produkcji innowacyjnych opakowań polimerowych o podwyższonej barierowości oraz sterylności.

Cel projektu: Wdrożenie własnych prac B+R w celu uzyskania zdolności technologicznej do produkcji udoskonalonych opakowań pojemniki i tuby.

Logotyp

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma w roku 2019 podpisała umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie projektu wzorniczego w firmie MM Produkt, celem wprowadzenia na rynek nowego produktu.
Cel i planowane efekty projektu: Wdrożenie nowego produktu do oferty firmy MM Produkt, przeznaczonego do przechowywania wyrobów mrożonych. Innowacyjne rozwiązanie o wysoce zaawansowanych funkcjonalnościach, stanowiących odpowiedź na zapotrzebowanie klientów, umożliwi zwiększenie sprzedaży Wnioskodawcy i zaistnienie na nowych rynkach zbytu.

Wartość Projektu:  1 845 000,00zł

Wkład Funduszy Europejskich: 975 000,00zł

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma w roku 2019 podpisała umowę o dofinansowanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych (Fundusz Badań i Wdrożeń) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Tytuł projektu: Realizacja prac B+R – Opracowanie biodegradowalnego opakowania spożywczego z podwójną etykietą, ograniczającą migrację substancji chemicznych.
Cel projektu: Opracowanie innowacyjnego opakowania o niższej migracji substancji chemicznych, wyższej szczelności i podwyższonym wskaźniku biodegradowalności. W efekcie, możliwe będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnych wyrobów, na które czekają Klienci (wzrost konkurencyjności MM Produkt).

WKP

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma w roku 2019 podpisała umowę o dofinansowanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych (Fundusz Badań i Wdrożeń) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: Realizacja prac B+R – opracowanie nowej, ekologicznej mieszanki tworzywa biodegradowalnego do zastosowania w opakowaniach dla branży farmaceutycznej.
Cel projektu: Opracowanie innowacyjnej mieszanki tworzywa o podwyższonym wskaźniku biodegradowalności, i w efekcie, wprowadzenie na rynek innowacyjnych opakowań, na które czekają Klienci (wzrost konkurencyjności MMProdukt).

WKP

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma w roku 2019 podpisała umowę o dofinansowanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych (Fundusz Badań i Wdrożeń) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: Realizacja prac B+R – opracowanie jednorodnego absorbenta wilgoci do zastosowania w opakowaniach dla branży farmaceutycznej.
Cel projektu: Opracowanie innowacyjnego, jednorodnego absorbenta wilgoci do opakowań farmaceutycznych, i w efekcie, wprowadzenie na rynek innowacyjnych opakowań, na które czekają Klienci (wzrost konkurencyjności MM Produkt).

WKP

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma podpisała umowę o dofinansowanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych (Fundusz Badań i Wdrożeń) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: Inwestycja w infrastrukturę B+R celem opracowania nowych, innowacyjnych rozwiązań produktowych przez firmę MM Produkt z Bydgoszczy.
Cel projektu: 
Głównym celem projektu jest stworzenie kompleksowego zaplecza badawczo-rozwojowego w firmie MM Produkt i przeprowadzenie skutecznych prac B+R celem opracowania dwóch rozwiązań technologiczno-materiałowych, które pozwolą wdrożyć do oferty innowacyjne (znacząco udoskonalone) rozwiązania produktowe.

Logotyp