Jakość

Jako odpowiedzialny partner nasza firma wdrożyła i realizuje system zapewnienia jakości w oparciu
o normy ISO serii 9000 oraz HACCP. Nowoczesne linie produkcyjne, rozbudowany system kontroli jakości oraz zaangażowanie wszystkich pracowników sprawiają, że produkty firmy MM PRODUKT POLSKA zyskały uznanie klientów na terenie całego świata.

Systemy jakości wdrożone w naszej firmie mają na celu skuteczne zarządzenie procesami produkcji przy jednoczesnym zachowaniu stabilnej jakości wyrobu. Koncentrujemy się jednocześnie na realizacji procesu produkcyjnego w taki sposób aby odpowiadał on wymogom standardów HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), które stanowią dzisiaj podstawowy kierunek dla firm mających do czynienia z żywnością. System ten uznawany jest dzisiaj za najskuteczniejsze narzędzie pozwalające zagwarantować, że produkty spożywcze lub opakowania im przeznaczone nie ulegną zakażeniu lub zanieczyszczeniu i będą bezpieczne dla konsumenta.

Dla osiągnięcia wyznaczonych celów jakościowych dział jakości naszej firmy podlega bezpośrednio osobie zarządzającej zakładem. Na każdej zmianie wyznaczeni pracownicy działu kontroli monitorują jakość wyrobów przez 7 dni w tygodni w cyklu ciągłym. W ramach monitoringu jakości wykonywane są standardowe kontrole i procedury kontrolne, oraz kontrole niezapowiedziane. Dodatkowo nasza firma inwestuje w oprzyrządowanie kontrolne. Wyniki prowadzonych kontroli są kierunkiem dla regularnych, systematycznych szkoleń całego zespołu, których celem jest doskonalenie jakości. Najważniejszym celem jaki stawiamy sobie za priorytet jest zapewnienie jakości gwarantującej maksymalną ochronę produktu. Wszystkie te działania powodują że nasza firma oczywistym wyborem producenta dla Waszych opakowań.

Ochrona środowiska

Dbając o środowisko naturalne stosujemy aktualne przepisy dotyczące ochrony środowiska
oraz rozważnie wykorzystujemy surowce naturalne.

Podczas modernizacji fabryki dokonaliśmy inwestycji które redukują zużycie energii elektrycznej a ciepło wytworzone podczas procesu produkcyjnego jest wykorzystywane w naszej fabryce do ogrzewania. Stanowi to naturalny sposób na zmniejszenie podstawowego zapotrzebowania na energię, a tym samym chroni nasze wspólne dobro, jakim jest środowisko naturalne.

Oszczędne wykorzystywanie surowców w procesie produkcyjnym oraz ich świadomy wybór jest traktowane przez nasz zespół jako bardzo ważny element pomagający chronić środowisko. Nasze produkty nie zawierają metali ciężkich i są bezpieczne dla produktów żywnościowych!